Primăria Comunei Cefa

Bun venit pe siteul de internet al comunei Cefa, conceput ca unul dintre instrumentele de comunicare cu cetăţenii pe care le are primăria comunei noastre, acest site se vrea a fi o fereastră ce denotă transparenţă în relaţia administraţiei publice cu dumneavoastră, oferindu-vă totodată posibilitatea de a avea acces la acele informaţii care vă sunt necesare pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi.

Anunțuri

Anunțuri interes public

Accesează

Dispoziții

Dispozițiile autorității executive

Accesează

Hotărâri

Hotărârile autorității deliberative

Accesează

Compartimente

Compartimente Primăria comunei Ceha

Accesează

Consiliul Local

Consiliul Local al comunei Ceha

Accesează

Cuvântul primarului

În calitate de primar al Comunei Cefa adresez bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Ne dorim că pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.

Cu stimă, Bărnău Dumitru Alin – primarul comunei Cefa

Bărnău Dumitru Alin

Primarul Comunei Cefa

PRIMĂRIA CEFA

Proiecte de investiții

Proiecte de apă și canal
Sursa finanțării
Modernizare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cefa, județul Bihor
Fonduri Naționale
Proiecte de infrastructură rutieră
Sursa finanțării
Modernizare DC89 Cefa-Ateaș Km8+436-12+836,13+433-13+996, Comuna Cefa, Județul Bihor
Fonduri Naționale
Modernizare drumuri și străzi în comuna Cefa, județul Bihor
Fonduri Europene
Proiecte de școli și grădinițe
Sursa finanțării
Modernizare clădire pentru grădiniță cu program prelungit în localitatea Cefa, comuna Cefa, județul Bihor
Fonduri Naționale
PRIMĂRIA CEFA

Compartimente

Contabilitate

Compartiment contabilitate

Accesează

Taxe și impozite

Compartiment taxe și impozite

Accesează

Registru Agricol

Compartiment registru agricol

Accesează

Urbanism

Compartiment urbanism

Accesează

Stare civilă

Compartiment stare civilă

Accesează

Asistență socială

Compartiment asistență socială

Accesează

Mediu

Compartiment mediu

Accesează

Salubrizare

Compartiment salubrizare

Accesează

S.V.S.U.

Compartiment S.V.S.U.

Accesează
COMUNA CEFA

Comuna în cifre

0 ha
SUPRAFAȚĂ
0
GOSPODĂRII
0
LOCUITORI
0
ȘCOLI
AVIZIER ELECTRONIC

Mai multe

PROGNOZA METEO

Ora locală

6:12 am

CALENDARUL ORTODOX
OBIECTIVE TURISTICE

Biserica Sfinții Arhangheli din Inand

Biserica de zid cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Inand, comuna Cefa, județul Bihor, datează din anul 1826.

Înainte de această biserică, în Inand a existat o biserică de lemn, în partea de nord a satului, lângă vale. Biserica „Sfinții Arhangheli” a fost construită în stil baroc, în anul 1826, din fondurile parohiei și din donații. Biserica este clădită din chirpici, iar turnul, și o parte din pronaos, din cărămidă. Inițial a fost acoperită cu trestie, iar, turnul, având forma de piramidă patrulateră regulată, a fost acoperit cu scânduri. Biserica avea dimensiunile 19 m lungime, 6 m lățime și 4 m înălțime.

Biserica are o singură ușă de intrare, pe latura de vest, și 8 ferestre, 2 la altar, 4 la naos și 2 la pronaos, toate având aceleași dimensiuni. Turnul face parte din construcția bisericii, are patru obloane, spre toate cele patru puncte cardinale, și o fereastră rotundă deasupra intrării.

OBIECTIVE TURISTICE

Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani

Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip zoologic), situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Bihor.

Aria naturală se află în vestul județului Bihor (în apropierea limitei de graniță cu Ungaria), pe teritoriul administrativ al comunei Cefa, lângă drumul comunal DC89 care leagă satul Ateaș de Cefa.

Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani este o zonă umedă de importanță avifaunistică ce adăpostește și asigură condiții de viețuire, hrană și cuibărit pentru un număr important de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare; dintre care unele protejate la nivel european prin Directivei Consiliului European 147/CE (enumerate în anexa I-a) din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor.

CALENDARUL ORTODOX
PROGNOZA METEO

Ora locală

6:12 am

OBIECTIVE TURISTICE

Mănăstirea Plătărești

Legendele referitoare la începuturile mănăstirii menționează două variante principale. Conform primei variante, mănăstirea a fost ridicată în amintirea unei lupte cu tătarii care îl sprijineau pe Radu Iliaș, la preluarea domniei de către Matei Basarab, în 1632. A doua variantă spune că Matei Basarab a ridicat mănăstirea în amintirea victoriei obținute asupra lui Vasile Lupu la Nenișori în octombrie 1639. Este posibil ca ambele variante să fie adevărate, în sensul că după lupta din 1632 Matei Basarab a înființat mănăstirea, iar după victoria din 1639 a construit biserica de piatră a mănăstirii.

Viața monahală a fost întreruptă de mai multe ori de-a lungul istoriei, mănăstirea căzând succesiv în ruină și fiind refăcută.

PERSONALITĂȚI LOCALE

Nicolae Grigorescu (1838 – 1907)

Nicolae Grigorescu
(1838 – 1907)

Nicolae Grigorescu este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu și Ștefan Luchian. Nicolae Grigorescu a devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești.

La vârsta de doar zece ani, Nicolae Grigorescu a intrat ca ucenic de iconar în atelierul lui Anton Chladek pentru o perioadă de doi ani. Nicolae s-a inspirat din miniaturile executate de către maestrul său și a păstrat maniera plină de farmec, ușoară și delicată, cu acel colorit proaspăt și suav care poate fi regăsită în icoanele sale din primii ani ca și în cele realizate imediat după terminarea uceniciei de atelier.

Aceeași manieră poate să fie văzută și în lucrările de factură târzie în care artistul a ajuns la perfecțiuni ale genului. El a folosit în toate acestea stilul retoric și primitiv al primilor pictori de șevalet, încadrându-se în acest fel în stilul picturii neoclasice care era promovat de noile școli de pictură bisericească ce apăruseră în Țara Românească.

PERSONALITĂȚI LOCALE

Constantin Brâncoveanu (1654 – 1714)

Constantin Brâncoveanu
(1654 – 1714)

Constantin Brâncoveanu a fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Mare boier, nepot de soră al domnului Șerban Cantacuzino, el a moștenit și a sporit o avere considerabilă, care consta în proprietăți imobile, bunuri mobile și sume de bani depuse în străinătate.

În timpul în care a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase și un stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele.

În politica externă Brâncoveanu a acționat cumpătat, evitând să se poziționeze decisiv în tabăra imperială, care într-un avânt semnificativ recuperase Ungaria și Transilvania de la otomani. Și-a cumpărat bunăvoința turcilor, plătind regulat dările și vărsând sume uriașe sultanului și funcționarilor de la Constantinopol, ceea ce i-a adus supranumele de „altın bey” (română prințul aurului).

Ultima actualizare: 08:18 | 11.07.2023

Sari la conținut